فرکانس شبکه جهانی نور
نايل سات :

فرکانس: 10873 – عمودى
سيمبل رايت: 27500 – 3/4

هاتبرد :

فرکانس: 11642 – افقی
سيمبل رايت: 27500 – 4/3


چرا به اهل سنت اجازه ساخت مسجد در تهران نمی دهند از زبان مولوی نظر محمد

در اثر تیر اندازی نیروهای سپاه دو شهروند بلوچ در آتش سوختندحال و روز مردم بی گناه سوریه....توصیف قبرستان بقيع

با تصاویر زنده از قبرستان بقیع در شهر پیامبر صلی الله علیه و سلم توسط استاد امرانشيد رمضانی ماه رحمت - عبدالستار سماکشرح خندق و جنگ احزاب

با تصاویر از شهر مدینه و مسیر خندق
توسط استاد امرا

ضمن تشکر و تقدیر از بینندگان سخاوتمندی که با حمایت های مالی خود یاورما دراشاعه دعوت توحید بوده اند

از بینندگان عزیزی که تمایل به پشتیبانی مالی
از این شبکه دارند

خواهشمند است با شماره تلفن 00971567888024 ارتباط برقرار نمایند .

وهمچنان یار و مددکارمان در استمرار
دعوت توحید باشید .
مجموعه برنامه هاى رمضان امسالدوبله فارسی سوره كهفدودوتا چهارتا، نشر در فیسبوک و یوتیوب شبکه

این قسمت ایده های خلاقانه، ثواب های میلیونی!
دوبله فارسی

شتاب در انجام نيكی ها

برنامه زنده تلفن گویا ارتباط مستقیم بینندگان با شبکه جهانی نور شنبه ها ساعت 19:30

شماره تلفن گویای شبکه : 00442035190366

شنبه ساعت 22:00

شناخت صحیح اصحاب و رد شبهات با کارشناسی کشتکار

دوشنبه ساعت 22:00

بررسی مشکلات خانوادگی و اجتماعی با اجرای حسن کریمی

بازتاب

سه شنبه ساعت 22:00

بازتابی از اخبار اهل سنت ایران با اجرای سربازی

فقه و زندگی

چهارشنبه ساعت 22:00

پاسخ به پرسش های فقهی و شرعی شما با اجرای هاشمی

ناباوران

پنج شنبه ساعت 22:00

پاسخ به شبهاتی که ملحدین به اسلام وارد می کنند با سجودی

گذر و نظر

جمعه ساعت 22:00

مجله تلویزیونی، گذری بر اخبار و ویدیو های هفته

تلفن گویا

شنبه ساعت 20:30

ارتباط مستقیم بینندگان با شبکه جهانی نور با استاد ظهرابی

کافه نور

یکشنبه ساعت 20:30

موضوعات مربوط با جوانان با اجرای موحد و کریمی

خانه عنکبوت

دوشنبه ساعت 20:30

رد شبهات شیعیان و زیر سوال بردن عقایدشان با سجودی

عظمت نبوت

سه شنبه ساعت 20:30

پندها و آموزه هایی از سیرت خیر البشر صلی الله عليه و سلم

در پرتو قرآن

چهارشنبه ساعت 20:30

مفهوم آیاتی از قرآن با نگاهی کاربردی در زندگی با دکتر ضیایی

آموزش نور

شنبه ساعت 15:00

آموزش قرآن کریم با قاری نجیب الله عبدالله

نهضت احیاگری

دوشنبه ساعت 15:00

بررسی احیاگران دین در عصرهای مختلف

مال حلال

سه شنبه ساعت 15:00

بحث در مورد امورمالی و معاملات و نظام اقتصادی اسلام

فتوای جمعه

جمعه ساعت 15:00

پاسخ به پرسش های شرعی شما با ملایی و ظهرابی

استاد عبدالسلام ملائی

استاد عبدالمجيد ظهرابى

استاد سيد منصور حسينى

استاد محمد باقر سجودی

استاد محسن مرزوقی

دکتر محمد عبدالرشيد عباد

استاد عبدالله کشتکار

دکتر نور محمد امرا

استاد سيد اكبر عرب

استاد محمد ابراهیم کیانی

دکتر حبیب الله ضیایی

قارى نجیب الله عبدالله

موحد

مجرى برنامه گذر و نظر

         

حبيب الله سربازى

مجرى برنامه بازتاب

         

حسن کریمی

مجرى برنامه روزنه

         

محمد نور خرمى (محمودى)ء

مجرى برنامه رو در رو

         

محمد رسول هاشمی

مجرى برنامه فقه و زندگی

برنامه ها
تهران
برنامه


پاسخ به پرسش های فقهی و شرعی شما


00:00
فتوای جمعه
01:30
امروز چه خبر


پاسخ به شبهاتی که ملحدین به اسلام وارد می کنند


04:30
ناباوران


اثبات اصول دین از قرآن


08:00
راه استوار
13:30
عقيده


آموزش قرآن کریم با قاری نجیب الله عبدالله


15:00


زنده ظهر


آموزش نور


مجله تلویزیونی، گذری بر اخبار و ویدیو های هفته


17:00
گذر و نظر
19:00
سریال عمر
20:00
امروز چه خبر


ارتباط مستقیم بینندگان با شبکه جهانی نور


20:30


زنده مغرب


تلفن گویا
21:30
امروز چه خبر


شناخت صحیح اصحاب و رد شبهات


22:00


زنده شب


اصحاب
23:30
امروز چه خبر
23:40
آموزش زبان عربی
تهران
برنامه


آموزش قرآن کریم با قاری نجیب الله عبدالله


00:00
آموزش نور
01:30
امروز چه خبر


مجله تلویزیونی، گذری بر اخبار و ویدیو های هفته


04:30
گذر و نظر


پاسخ به پرسش های فقهی و شرعی شما


08:00
فتوای جمعه
13:30
تفسير
15:00


زنده ظهر


دعوت آسان


شناخت صحیح اصحاب و رد شبهات


17:00
اصحاب
20:00
امروز چه خبر


موضوعات مربوط با جوانان


20:30


زنده مغرب


كافه نور
21:30
امروز چه خبر


بررسی وضعیت حقوقی اهل سنت ایران


22:00


زنده شب


رو در رو
23:30
امروز چه خبر
تهران
برنامه
00:00
دعوت آسان
01:30
امروز چه خبر


شناخت صحیح اصحاب و رد شبهات


04:30
اصحاب


آموزش قرآن کریم با قاری نجیب الله عبدالله


08:00
فتوای جمعه
11:00
در پرتو قرآن
13:30
فقه استدلالی


بررسی احیاگران دین در عصرهای مختلف


15:00


زنده ظهر


نهضت احياگری


بررسی وضعیت حقوقی اهل سنت ایران


17:00
رو در رو
20:00
امروز چه خبر


رد شبهات شیعیان و زیر سوال بردن عقایدشان


20:30


زنده مغرب


خانه عنکبوت
21:30
امروز چه خبر


بررسی مشکلات خانوادگی و اجتماعی


22:00


زنده شب


روزنه
23:30
امروز چه خبر
23:40
خطبه جمعه
تهران
برنامه


بررسی احیاگران دین در عصرهای مختلف


00:00
نهضت احياگری
01:30
امروز چه خبر


بررسی وضعیت حقوقی اهل سنت ایران


04:30
رو در رو
08:00
دعوت آسان
9:00
سریال عمر
11:00
تلفن گویا
13:30
حدیث


بحث در مورد امورمالی و معاملات و نظام اقتصادی اسلام


15:00


زنده ظهر


مال حلال


بررسی مشکلات خانوادگی و اجتماعی


17:00
روزنه
20:00
امروز چه خبر


پندها و آموزه هایی از سیرت خیر البشر صلی الله عليه و سلم


20:30


زنده مغرب


عظمت پیامبر
21:30
امروز چه خبر


بازتابی از اخبار اهل سنت ایران


22:00


زنده شب


بازتاب
23:30
امروز چه خبر
23:40
عقيده
تهران
برنامه


بحث در مورد امورمالی و معاملات و نظام اقتصادی اسلام


00:00
مال حلال
01:30
امروز چه خبر


بررسی مشکلات خانوادگی و اجتماعی


04:30
روزنه


بررسی احیاگران دین در عصرهای مختلف


08:00
نهضت احیاگری


موضوعات مربوط با جوانان


11:00
کافه نور
13:30
آموزش زبان عربی


بررسی وضعیت حقوقی اهل سنت ایران


17:00
بازتاب
20:00
امروز چه خبر


مفهوم آیاتی از قرآن با نگاهی کاربردی در زندگی


20:30


زنده مغرب


در پرتو قرآن
21:30
امروز چه خبر


پاسخ به پرسش های فقهی و شرعی شما


22:00


زنده شب


فقه و زندگی
23:30
امروز چه خبر
23:40
تفسیر
تهران
برنامه
01:30
امروز چه خبر


بازتابی از اخبار اهل سنت ایران


04:30
بازتاب


بحث در مورد امورمالی و معاملات و نظام اقتصادی اسلام


08:00
مال حلال


رد شبهات شیعیان و زیر سوال بردن عقایدشان


11:00
خانه عنکبوت
13:00
سریال عمر


اثبات اصول دین از قرآن


15:00


زنده ظهر


راه استوار


پاسخ به پرسش های فقهی و شرعی شما


17:00
فقه و زندگی
20:00
امروز چه خبر
21:30
امروز چه خبر


پاسخ به شبهاتی که ملحدین به اسلام وارد می کنند


22:00


زنده شب


ناباوران
23:30
امروز چه خبر
23:40
فقه استدلالی
تهران
برنامه


چگونگی اثبات اصول دین در قرآن


00:00
راه استوار


پاسخ به پرسش های فقهی و شرعی شما


04:30
فقه و زندگی


پندها و آموزه هایی از سیرت خیر البشر صلی الله عليه و سلم


11:00
عظمت نبوت
13:30
خطبه جمعه


پاسخ به پرسش های شرعی شما


15:00


زنده ظهر


فتوای جمعه


پاسخ به شبهاتی که ملحدین به اسلام وارد می کنند


17:00
ناباوران


مجله تلویزیونی، گذری بر اخبار و ویدیو های هفته


22:00


زنده شب


گذر و نظر
23:40
حدیث