• انتقاد مولانا عبدالحمید

  از تخریب نمازخانه

  پونک تهران

  ادامه خبر

 • ویژه برنامه

  تخریب نماز خانه

  اهل سنت طهران

  امشب پنجشنبه

  ساعت 22 • تخریب نماز خانه

  پونک اهل سنت تهران

  ادامه خبر

 • برنامه ایمان و تمدن  مشاهده و دانلود

 • مسجد ملک فیصل

  یکی از بزرگ ترین

  مساجد شارجه

  مشاهده

 • مسجد فاطمه بنت علی

  یکی از زیباترین

  مساجد عجمان، امارات

  مشاهده

 • مسجد القصباء

  با نماد معماری فاطمی

  برنامه ایمان و تمدن

  مشاهده

 • مسجد نور یکی از

  زیباترین مساجد

  ساحل شارجه

  مشاهده

 • بازداشت ٢٥ تن

  از فعالان اهل سنت

  احوازی

  ادامه خبر

 • جلوه های از اقامه نماز

  تراویح در مسجد بزرگ

  جامع اهل سنت

  مکی زاهدان

  مشاهده

 • مرگ پر از ابهام دو

  جوان چابهاری 3 ساعت

  پس از بازداشت توسط

  وزارت اطلاعات

  ادامه خبر

 • در آتش‌باری کودتاچیان

  حوثی 31 غیرنظامی

  کشته شدند

  ادامه خبر

 • ادامه بازداشت‌ فعالان

  اهل سنت در اهواز

  ادامه خبر

 • کشته شدن یک جوان

  بلوچ در چابهار در

  شلیک ماموران انتظامی

  ادامه خبر

 • آشکار کردن راه و

  رسم مجرمان

  مشاهده

 • هشدار کلانتری

  شهید رجایی مشهد

  به مسجد توحید

  اهل سنت مشهد

  ادامه خبر

 • فرکانس


  شبکه جهانى نور بر ماهواره‌هاى

  نايل سات

  فرکانس: 10873 – عمودى
  سيمبل رايت: 27500 – 3/4

  هاتبرد

  فرکانس: 11642 – افقى
  سيمبل رايت: 27500 – 3/4

stopplay

شنبه

ساعت 22:00 به وقت تهران

شناخت صحیح اصحاب و رد شبهات با اجرای محمد رضا آبکار

دوشنبه

ساعت 22:00 به وقت تهران

بررسی مشکلات خانوادگی و اجتماعی با اجرای حسن کریمی

بازتاب

سه شنبه

ساعت 22:00 به وقت تهران

بازتابی از اخبار اهل سنت ایران با اجرای آقای حبیب الله سربازی

فقه و زندگی

چهارشنبه

ساعت 22:00 به وقت تهران

پاسخ به پرسش های فقهی و شرعی شما با اجرای هاشمی

گذر و نظر

جمعه

ساعت 22:00 به وقت تهران

مجله تلویزیونی، گذری بر اخبار و ویدیو های هفته با اجرای موحد

نهضت احیاگری

دوشنبه

ساعت 15:00 به وقت تهران

نقش فقهای اربعه در احیاگری دین با اجرای سید اکبر عرب

مال حلال

سه شنبه

ساعت 15:00 به وقت تهران

بحث در مورد امورمالی و معاملات و نظام اقتصادی اسلام با اجرای خرمی

مسابقه کلید

چهارشنبه

ساعت 15:00 به وقت تهران

مسابقه علمی - فرهنگی کلید شبکه جهانی نور با اجرای موحد

فتوای جمعه

جمعه

ساعت 15:00 به وقت تهران

پاسخ به پرسش های شرعی شما با کارشناسی ملایی و ظهرابی

استاد عبدالمجيد ظهرابى

كارشناس علوم اسلامى

         

استاد عبدالسلام ملائي

كارشناس علوم اسلامى

         

استاد محمد عبدالرشيد عباد

كارشناس علوم اسلامى

استاد عبدالله کشتکار

كارشناس علوم اسلامى

         

استاد سيد منصور حسينى

كارشناس علوم اسلامى

         

استاد محسن مرزوقی

كارشناس علوم اسلامى

موحد

مجرى برنامه گذر و نظر

         

حبيب الله سربازى

مجرى برنامه زندگی برتر

         

سيد اكبر عرب

مجری برنامه نور نما

         

حسن کریمی

مجرى برنامه حقيقت هاى تاريخ

         

محمد نور خرمى (محمودى)ء

مجرى برنامه رو در رو

         

محمد رسول هاشمی

مجرى برنامه فقه و زندگی

برنامه ها

دوشنبه
كابل
تهران
برنامه


01:30


01:00


00:00
نهضت احیاگری


06:00


05:30


04:30
گذر و نظر


09:30


09:00


08:00
مسابقه کلید


11:00


10:30


09:30
تفسیر آسان


11:30


11:00


10:00
صحیح بخاری


12:00


11:30


10:30
آموزش زبان عربی


12:30


12:00


11:00
عقیده


13:30


13:00


12:00
اصحاب


15:00


14:30


13:30
امروز چه خبر


15:15


14:45


13:45
دو دوتا، چهارتا


18:30


18:00


17:00
مستند


19:30


19:00


18:00
امروز چه خبر


22:30


22:00


21:00


زنده


آیات روشنگر

دوشنبه
كابل
تهران
برنامه


06:00


05:30


04:30
آیات روشنگر


11:00


10:30


09:30
تفسیر آسان


11:30


11:00


10:00
صحیح بخاری


12:00


11:30


10:30
آموزش زبان عربی


12:30


12:00


11:00
عقیده


13:30


13:00


12:00
گذر و نظر


15:00


14:30


13:30
امروز چه خبر


15:15


14:45


13:45
دو دوتا، چهارتا


18:30


18:00


17:00
مستند


19:30


19:00


18:00
امروز چه خبر


22:30


22:00


21:00


زنده


رو در رو

دوشنبه
كابل
تهران
برنامه


06:00


05:30


04:30
رو در رو


09:15


08:45


07:45
امروز چه خبر


11:00


10:30


09:30
تفسیر آسان


11:30


11:00


10:00
صحیح بخاری


12:00


11:30


10:30
آموزش زبان عربی


12:30


12:00


11:00
عقیده


13:30


13:00


12:00
آیات روشنگر


15:00


14:30


13:30
امروز چه خبر


15:15


14:45


13:45
دو دوتا، چهارتا


18:30


18:00


17:00
مستند


19:30


19:00


18:00
امروز چه خبر


20:30


20:00


19:00


زنده


نهضت احیاگری


22:30


22:00


21:00


زنده


روزنه

دوشنبه
كابل
تهران
برنامه


01:30


01:00


00:00
مسابقه کلید


06:00


05:30


04:30
روزنه


09:30


09:00


08:00
فتوای جمعه


11:00


10:30


09:30
تفسیر آسان


11:30


11:00


09:00
صحیح بخاری


12:00


11:30


10:30
آموزش زبان عربی


12:30


12:00


11:00
عقیده


13:30


13:00


12:00
رو در رو


15:00


14:30


13:30
امروز چه خبر


15:15


14:45


13:45
دو دوتا، چهارتا


18:30


18:00


17:00
مستند


19:30


19:00


18:00
امروز چه خبر


22:30


22:00


21:00


زنده


بازتاب

دوشنبه
كابل
تهران
برنامه


01:30


01:00


00:00
فتوای جمعه


06:00


05:30


04:30
بازتاب


09:30


09:00


08:00
آیات روشنگر


11:00


10:30


09:30
تفسیر آسان


11:30


11:00


10:00
صحیح بخاری


12:00


11:30


10:30
آموزش زبان عربی


12:30


12:00


11:00
عقیده


13:30


13:00


12:00
روزنه


15:00


14:30


13:30
امروز چه خبر


15:15


14:45


13:45
دو دوتا، چهارتا


15:30


15:00


14:00


زنده


مسابقه


18:30


18:00


17:00
مستند


19:30


19:00


18:00
امروز چه خبر


22:30


22:00


21:00


زنده


فقه و زندگی

دوشنبه
كابل
تهران
برنامه


01:30


01:00


00:00
مسابقه


06:00


05:30


04:30
فقه و زندگی


09:30


09:00


08:00
نهضت احیاگری


11:00


10:30


09:30
تفسیر آسان


11:30


11:00


10:00
صحیح بخاری


12:00


11:30


10:30
آموزش زبان عربی


12:30


12:00


11:00
عقیده


13:30


13:00


12:00
بازتاب


15:15


14:45


13:45
دو دوتا، چهارتا


15:00


14:30


13:30
امروز چه خبر


18:30


18:00


17:00
مستند


19:30


19:00


18:00
امروز چه خبر


22:30


22:00


21:00


زنده


اصحاب

دوشنبه
كابل
تهران
برنامه


06:00


05:30


04:30
اصحاب


09:30


09:00


08:00
روزنه


13:30


13:00


12:00
خطبه جمعه


15:00


14:30


13:30
امروز چه خبر


15:15


14:45


13:45
دو دوتا، چهارتا


15:30


15:00


14:00


زنده


فتوای جمعه


19:30


19:00


18:00
امروز چه خبر


22:30


22:00


21:00


زنده


گذر و نظر