• اظهارات امام جماعت

  نمازخانه پونک در مورد

  تخریب این نمازخانه

  ادامه خبر

 • کشتار جدید رژیم سوریه

  در شهر دوما 50 کشته

  و 200 مفقود بر جای

  نهادند

  ادامه خبر

 • حوض پیامبر در بهشت

  مشاهده

 • نشید برو بیرون

  تو پدرم را کشتی

  مشاهده نشید

  دانلود نشید


 • بیش از 100 نفر

  در حمله رژیم سوریه

  به یک بازار کشته شدند

  ادامه خبر

 • برنامه زنده تلفن گویا

  ارتباط مستقیم بینندگان

  با شبکه جهانی نور

  شنبه ها ساعت 20:30

 • دو نفر در اثر واژگون

  شدن خودرو ناشی از

  تیر اندازی نیروی

  انتظامی جان باختند

  ادامه خبر

 • برنامه زنده باورهای بی بنیاد

  یکی از آسیب های جدی که زمینه نفوذ افکار و رفتارهای انحرافی را فراهم می سازد و برای دین داران خطری جدّی به شمار می رود، افتادن در دام اعتقاداتی است که رنگ دین به خود می گیرد. این برنامه به شناخت زمینه های این گونه اعتقادات بی بنیاد و درمان آن از دید قرآن می پردازد .

  مجری : حبیب الله سربازی
  کارشناسان : سید اکبر عرب و
  سید منصور حسینی

 • انتقاد گسترده

  ائمه جمعه اهل سنت از

  تخریب نمازخانه

  پونک تهران

  ادامه خبر

 • سازمان جهانی آیسسکو

  تخریب نمازخانه پونک

  را محکوم کرد

  ادامه خبر

 • ویژه برنامه در مورد

  تخریب نمازخانه

  اهل سنت تهران

  مشاهده برنامه

  دانلود ویدیو برنامه


 • انتقاد مولانا عبدالحمید

  از تخریب نمازخانه

  پونک تهران

  ادامه خبر

 • انتقاد امام جمعه

  اهل سنت سراوان از

  تخریب نمازخانه

  پونک تهران

  ادامه خبر

 • تخریب نماز خانه

  پونک اهل سنت تهران

  ادامه خبر

 • برنامه ایمان و تمدن  مشاهده و دانلود

 • فرکانس


  شبکه جهانى نور بر ماهواره‌هاى

  نايل سات

  فرکانس: 10873 – عمودى
  سيمبل رايت: 27500 – 3/4

  هاتبرد

  فرکانس: 11642 – افقى
  سيمبل رايت: 27500 – 3/4

stopplay

شنبه ساعت 22:00

شناخت صحیح اصحاب و رد شبهات با اجرای آبکار

دوشنبه ساعت 22:00

بررسی مشکلات خانوادگی و اجتماعی با اجرای حسن کریمی

بازتاب

سه شنبه ساعت 22:00

بازتابی از اخبار اهل سنت ایران با اجرای سربازی

فقه و زندگی

چهارشنبه ساعت 22:00

پاسخ به پرسش های فقهی و شرعی شما با اجرای هاشمی

پنج شنبه ساعت 22:00

اعتقادات بی بنیاد و درمان آن همراه با حسینی و سید اکبر

گذر و نظر

جمعه ساعت 22:00

مجله تلویزیونی، گذری بر اخبار و ویدیو های هفته

نهضت احیاگری

شنبه ساعت 15:00

نقش امام غزالی در احیاگری دین با سید اکبر و دکتر ضیایی

تلفن گویا

شنبه ساعت 20:30

ارتباط مستقیم بینندگان با شبکه جهانی نور با استاد ظهرابی

آموزش نور

دوشنبه ساعت 15:00

آموزش قرآن کریم با قاری نجیب الله عبدالله

مال حلال

سه شنبه ساعت 15:00

بحث در مورد امورمالی و معاملات و نظام اقتصادی اسلام

مسابقه کلید

چهارشنبه ساعت 15:00

مسابقه علمی - فرهنگی کلید شبکه جهانی نور با موحد

فتوای جمعه

جمعه ساعت 15:00

پاسخ به پرسش های شرعی شما با ملایی و ظهرابی

استاد عبدالمجيد ظهرابى

كارشناس علوم اسلامى

         

استاد عبدالسلام ملائي

كارشناس علوم اسلامى

         

دکتر محمد عبدالرشيد عباد

كارشناس علوم اسلامى

استاد سيد اكبر عرب

کارشناس علوم اسلامى

         

استاد سيد منصور حسينى

كارشناس علوم اسلامى

         

استاد عبدالله کشتکار

كارشناس علوم اسلامى

         

استاد محسن مرزوقی

كارشناس علوم اسلامى

موحد

مجرى برنامه گذر و نظر

         

حبيب الله سربازى

مجرى برنامه بازتاب

         

حسن کریمی

مجرى برنامه روزنه

         

محمد نور خرمى (محمودى)ء

مجرى برنامه رو در رو

         

محمد رسول هاشمی

مجرى برنامه فقه و زندگی

محمد رضا آبکار

مجرى برنامه اصحاب

برنامه ها

دوشنبه
كابل
تهران
برنامه


01:30


01:00


00:00
نهضت احیاگری


06:00


05:30


04:30
گذر و نظر


09:30


09:00


08:00
مسابقه کلید


11:00


10:30


09:30
تفسیر آسان


11:30


11:00


10:00
صحیح بخاری


12:00


11:30


10:30
آموزش زبان عربی


12:30


12:00


11:00
عقیده


13:30


13:00


12:00
اصحاب


15:00


14:30


13:30
امروز چه خبر


15:15


14:45


13:45
دو دوتا، چهارتا


18:30


18:00


17:00
مستند


19:30


19:00


18:00
امروز چه خبر


22:30


22:00


21:00


زنده


آیات روشنگر

دوشنبه
كابل
تهران
برنامه


06:00


05:30


04:30
آیات روشنگر


11:00


10:30


09:30
تفسیر آسان


11:30


11:00


10:00
صحیح بخاری


12:00


11:30


10:30
آموزش زبان عربی


12:30


12:00


11:00
عقیده


13:30


13:00


12:00
گذر و نظر


15:00


14:30


13:30
امروز چه خبر


15:15


14:45


13:45
دو دوتا، چهارتا


18:30


18:00


17:00
مستند


19:30


19:00


18:00
امروز چه خبر


22:30


22:00


21:00


زنده


رو در رو

دوشنبه
كابل
تهران
برنامه


06:00


05:30


04:30
رو در رو


09:15


08:45


07:45
امروز چه خبر


11:00


10:30


09:30
تفسیر آسان


11:30


11:00


10:00
صحیح بخاری


12:00


11:30


10:30
آموزش زبان عربی


12:30


12:00


11:00
عقیده


13:30


13:00


12:00
آیات روشنگر


15:00


14:30


13:30
امروز چه خبر


15:15


14:45


13:45
دو دوتا، چهارتا


18:30


18:00


17:00
مستند


19:30


19:00


18:00
امروز چه خبر


20:30


20:00


19:00


زنده


نهضت احیاگری


22:30


22:00


21:00


زنده


روزنه

دوشنبه
كابل
تهران
برنامه


01:30


01:00


00:00
مسابقه کلید


06:00


05:30


04:30
روزنه


09:30


09:00


08:00
فتوای جمعه


11:00


10:30


09:30
تفسیر آسان


11:30


11:00


09:00
صحیح بخاری


12:00


11:30


10:30
آموزش زبان عربی


12:30


12:00


11:00
عقیده


13:30


13:00


12:00
رو در رو


15:00


14:30


13:30
امروز چه خبر


15:15


14:45


13:45
دو دوتا، چهارتا


18:30


18:00


17:00
مستند


19:30


19:00


18:00
امروز چه خبر


22:30


22:00


21:00


زنده


بازتاب

دوشنبه
كابل
تهران
برنامه


01:30


01:00


00:00
فتوای جمعه


06:00


05:30


04:30
بازتاب


09:30


09:00


08:00
آیات روشنگر


11:00


10:30


09:30
تفسیر آسان


11:30


11:00


10:00
صحیح بخاری


12:00


11:30


10:30
آموزش زبان عربی


12:30


12:00


11:00
عقیده


13:30


13:00


12:00
روزنه


15:00


14:30


13:30
امروز چه خبر


15:15


14:45


13:45
دو دوتا، چهارتا


15:30


15:00


14:00


زنده


مسابقه


18:30


18:00


17:00
مستند


19:30


19:00


18:00
امروز چه خبر


22:30


22:00


21:00


زنده


فقه و زندگی

دوشنبه
كابل
تهران
برنامه


01:30


01:00


00:00
مسابقه


06:00


05:30


04:30
فقه و زندگی


09:30


09:00


08:00
نهضت احیاگری


11:00


10:30


09:30
تفسیر آسان


11:30


11:00


10:00
صحیح بخاری


12:00


11:30


10:30
آموزش زبان عربی


12:30


12:00


11:00
عقیده


13:30


13:00


12:00
بازتاب


15:15


14:45


13:45
دو دوتا، چهارتا


15:00


14:30


13:30
امروز چه خبر


18:30


18:00


17:00
مستند


19:30


19:00


18:00
امروز چه خبر


22:30


22:00


21:00


زنده


اصحاب

دوشنبه
كابل
تهران
برنامه


06:00


05:30


04:30
اصحاب


09:30


09:00


08:00
روزنه


13:30


13:00


12:00
خطبه جمعه


15:00


14:30


13:30
امروز چه خبر


15:15


14:45


13:45
دو دوتا، چهارتا


15:30


15:00


14:00


زنده


فتوای جمعه


19:30


19:00


18:00
امروز چه خبر


22:30


22:00


21:00


زنده


گذر و نظر